Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
L, M ve N harfleriyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. legal – illegal, yasadışı
 2. leh – aleyh
 3. leyli – nehari, gündüzcü
 4. maddi – manevi
 5. mağlubiyet – galibiyet
 6. mağlup – galip
 7. masum – suçlu
 8. mat – parlak
 9. mazi – gelecek
 10. mazlum – zalim
 11. meçhul – belirli, belli
 12. medeni – ilkel
 13. mektepli – alaylı
 14. memnu – meşru
 15. mert – namert
 16. methiye – hicviye
 17. minimum – maksimum
 18. muntazam – düzensiz
 19. müsrif – cimri
 20. mütemadiyen – aralıklarla
 21. mütereddit – kararlı
 22. nahoş – hoş
 23. namert – mert
 24. nazik – kaba
 25. nefret – sevgi
 26. negatif – pozitif
 27. nemli – kuru
 28. nesnel – öznel
 29. neşeli – üzgün
 30. netice – neden
 31. nezaket – kabalık
 32. nikbin – bedbin