Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
G harfiyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. gaddar ↔ merhametli
 2. gafil ↔ uyanık
 3. gaflet ↔ uyanıklık
 4. gaip ↔ ortada, meydanda
 5. galeyan ↔ durgunluk, dinginlik
 6. galibiyet ↔ mağlubiyet
 7. galip ↔ mağlup
 8. gam ↔ sevinç, neşe
 9. gamlanmak ↔ sevinmek
 10. gammaz ↔ ara bulucu
 11. gani ↔ fakir
 12. gani gani ↔ az
 13. garaz ↔ dostluk
 14. garp ↔ doğu, şark
 15. gavur ↔ dindar
 16. gavur ↔ merhametli
 17. gayet ↔ pek az
 18. gayri ↔ bundan önce
 19. gebermek ↔ yaşamak
 20. gece ↔ gündüz
 21. gecikmek ↔ erken gelmek
 22. geç ↔ erken
 23. geçici ↔ kalıcı
 24. geçimsiz ↔ uysal
 25. geçinmek ↔ aç kalmak
 26. geçinmek ↔ kavga etmek
 27. geçmiş ↔ gelecek
 28. gelecek ↔ geçmiş, mazi
 29. gelir ↔ gider
 30. gelişigüzel ↔ özenli
 31. gelişmek ↔ gerilemek
 32. genç ↔ yaşlı
 33. gençlik ↔ ihtiyarlık
 34. genel ↔ özel
 35. geniş ↔ dar
 36. genişlemek ↔ daralmak
 37. genleşme ↔ büzüşme
 38. gerçek ↔ sahte, yalan
 39. gerçek ↔ hayal
 40. gerdirmek ↔ gevşetmek
 41. gerekli ↔ lüzumsuz
 42. gereksiz ↔ lüzumlu, yararlı
 43. geri ↔ ileri
 44. geri ↔ gelişmiş, medeni
 45. gerici ↔ aydın
 46. geveze ↔ suskun, ketum
 47. gevşek ↔ sıkı, gergin
 48. gezmek ↔ durmak
 49. gıpta etmek ↔ iğrenmek
 50. gıyaben ↔ yüz yüze, şahsen
 51. gider ↔ gelir
 52. gidiş ↔ geliş, dönüş
 53. girinti ↔ çıkıntı
 54. giriş ↔ çıkış
 55. girişken ↔ pısırık, çekingen
 56. girmek ↔ çıkmak
 57. gitmek ↔ gelmek, dönmek
 58. giyinmek ↔ soyunmak
 59. gizlemek ↔ açıklamak
 60. gizlemek ↔ göstermek
 61. gizli ↔ görünür, belli
 62. gizlice ↔ alenen, açıkça
 63. göçebe ↔ yerleşik
 64. göçmek ↔ yerleşmek
 65. göğüs ↔ sırt
 66. gök ↔ yer
 67. gömmek ↔ çıkarmak
 68. görgülü ↔ kaba
 69. görgüsüz ↔ nazik, kibar
 70. görkem ↔ sadelik, basitlik
 71. görkemli ↔ sade, gösterişsiz
 72. görmüş geçirmiş ↔ deneyimsiz
 73. görünmek ↔ kaybolmak
 74. göstermek ↔ gizlemek
 75. gösterişli ↔ sade
 76. götürmek ↔ getirmek
 77. gözü pek ↔ korkak, çekingen
 78. gözü tok ↔ aç gözlü
 79. grev ↔ iş başı
 80. gurbet ↔ sıla, yurt
 81. güç ↔ kolay
 82. güçlü ↔ kuvvetsiz, zayıf
 83. güdümlü ↔ bağımsız
 84. gül ↔ ağla
 85. güleç ↔ somurtkan
 86. gülmek ↔ ağlamak
 87. günah ↔ sevap
 88. gündüz ↔ gece
 89. güney ↔ kuzey
 90. gür ↔ seyrek
 91. gürbüz ↔ sıska, cılız
 92. gürültü ↔ sessizlik
 93. güzel ↔ çirkin
 94. güzide ↔ sıradan, rastgele