Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur.
D harfiyle başlayan zıt anlamlı kelimeleri, bir Liste halinde sırasıyla bu Sayfa devamında bulabilirsiniz.

 1. dağılmak ↔ taplanmak
 2. dağınık ↔ toplu, düzenli
 3. dahil ↔ hariç
 4. dahili ↔ harici
 5. daim ↔ fani, bazen
 6. daima ↔ zaman zaman
 7. daimi ↔ geçici
 8. dalaşmak ↔ iyi geçinmek
 9. dalgalı ↔ durgun, sakin
 10. damgalı ↔ temize çıkmış
 11. dar ↔ geniş
 12. dargın ↔ barışık
 13. darılmak ↔ barışmak
 14. dağılmak ↔ taplanmak
 15. dağınık ↔ toplu, düzenli
 16. dahil ↔ hariç
 17. dahili ↔ harici
 18. daim ↔ fani, bazen
 19. daima ↔ zaman zaman
 20. daimi ↔ geçici
 21. dalaşmak ↔ iyi geçinmek
 22. dalgalı ↔ durgun, sakin
 23. damgalı ↔ temize çıkmış
 24. dar ↔ geniş
 25. dargın ↔ barışık
 26. darılmak ↔ barışmak
 27. darmadağın ↔ derli toplu
 28. davacı ↔ davalı
 29. dayanıklı ↔ çürük
 30. değerli ↔ kıymetsiz, adi
 31. değersiz ↔ kıymetli, erdemli
 32. değişik ↔ alışılmış
 33. değişken ↔ durağan
 34. dejenere ↔ soylu
 35. dekolte ↔kapalı
 36. deli ↔ akıllı
 37. deliksiz ↔ aralıklı
 38. delirmek ↔ akıllanmak
 39. deniz ↔ kara
 40. densiz ↔ terbiyeli, saygılı
 41. derin ↔ sığ
 42. derlemek ↔ dağıtmak
 43. dert ↔ derman
 44. despot ↔ demokrat
 45. devrim ↔ evrim
 46. dezavantaj ↔ avantaj
 47. dış ↔ iç
 48. dışarı ↔ içeri
 49. dik ↔ eğik
 50. dikey ↔ yatay
 51. dikit ↔ sarkıt
 52. dikkafalı ↔ geçimli
 53. dikkatli ↔ dalgın
 54. dilaver ↔ korkak
 55. dilbaz ↔ suskun, sessiz
 56. dilber ↔ çirkin
 57. dinamik ↔ hareketsiz, sabit
 58. dinç ↔ bitkin
 59. dingin ↔ hareketli
 60. dinibütün ↔ dinsiz, ateist
 61. dinsiz ↔ dindar, dinibütün
 62. dip ↔ baş, en üst
 63. direnmek ↔ boyun eğmek
 64. diri ↔ ölü
 65. diri ↔ solmuş
 66. disiplin ↔ düzensizlik
 67. dişi ↔ erkek
 68. dişli ↔ güçsüz
 69. doğal ↔ yapay
 70. doğmak ↔ ölmek
 71. doğmak ↔ batmak
 72. doğru ↔ yanlış
 73. doğru ↔ eğri
 74. doğrulamak ↔ yalanlamak
 75. doğu ↔ batı, garp
 76. doğum ↔ ölüm
 77. doğurgan ↔ kısır
 78. dolaylı ↔ doğrudan, aracısız
 79. dolu ↔ boş
 80. donuk ↔ parlak
 81. doruk ↔ dip
 82. dost ↔ düşman
 83. doymak ↔ acıkmak
 84. dönek ↔ kararlı, güvenilir
 85. dönüş ↔ gidiş
 86. dövmek ↔ sevmek
 87. dövüş ↔ barış
 88. dua ↔ beddua
 89. dul ↔ evli
 90. dur ↔ git
 91. durağan ↔ dinamik
 92. durgun ↔ hareketli, dalgalı
 93. duru ↔ bulanık
 94. duygulu ↔ hissiz, gamsız
 95. duygusuz ↔ içli, hassas
 96. düğüm ↔ çözüm
 97. dünya ↔ ahiret
 98. dünyevi ↔ uhrevi
 99. dürüst ↔ hileci
 100. düş ↔ gerçek
 101. düşman ↔ dost
 102. düşmek ↔ kalkmak
 103. düz ↔ eğri
 104. düzenbaz ↔ doğru, dürüst
 105. düzmece ↔ gerçek